Startsida
Frågor & svar
Avgifter
Medlemslösen
 Kom ihåg på
 denna dator.

Utan inloggning använder inte webbplatsen cookies. Genom att logga in så medger jag dock användning av cookies.
Bokning
Gilla oss på
Facebook
Vår Facebooksida:
Vår webbplats:

Frågor & svar

Vad är ett bilkooperativ?⇑ upp 

Ett bilkooperativ är en ekonomisk förening som äger en eller flera bilar till medlemmarnas förfogande. Varje medlem äger en andel och verksamheten drivs utan vinstintresse. Man skulle kunna säga att man äger en andel i en biluthyrningsfirma. Kooperativet får dock bara hyra ut bil till sina delägare. Billigt blir det genom att vi inte har något vinstintresse och att vi gör bilvård själva. "Vinsten" är istället billigt bilägande!

För vem kan bilkooperativet vara ett alternativ?⇑ upp 

Kooperativet kan vara ett gott alternativ till egen bil för dig som inte behöver ständig tillgång till bil och som i viss mån kan planera ditt körande. Detsamma gäller dig som brukar anlita allmänna kommunikationer och som tar taxi eller hyr bil vid speciella tillfällen. Ditt hushåll kanske redan har en bil men behöver ibland tillgång till en andra bil.

Vilka fördelar kan kooperativet erbjuda?⇑ upp 

Det vi först tänker på är självfallet ekonomin. De fasta kostnaderna för en bil (värdeminskning, skatt, försäkring, bilbesiktning, p-plats) slås ut på medlemmarna. Till skillnad från hyrbil kan våra bilar bokas timvis till låg kostnad. Att ha bil kräver också en del arbete och i kooperativet fördelas detta liksom kostnaderna på medlemmarna. Med andra ord: du tvättar bilen betydligt mera sällan än om du skulle äga den ensam. Om du inte är särskilt tekniskt intresserad kan du glädja dig åt att få överlämna problemen till dem som kan mera än du. Tillsammans har vi råd att köra nya och välutrustade bilar. Det är inte bara roligt - det är också bra för trafiksäkerheten och miljön.

Vilka bilar har kooperativet?⇑ upp 

Våra bilar är valda för bästa miljöegenskaper, ekonomi, funktion och säkerhet. Alla bilar har luftkonditionering och CD-radio. Minst en bil har dragkrok. De bilar som vi för tillfället har är listade i kolumnen till höger.

Får man röka eller ta med djur i bilarna?⇑ upp 

Vi röker förstås inte i bilarna och vi tar endast med djur i bur i bilarna. Flera bilar har lastförskjutningsskydd och i bagageutrymmet på dem får hundar åka med. I två av bilarna får man av hänsyn till allergiker inte ta med djur alls.

Hur går det till att använda bilarna?⇑ upp 

Du bokar bil per timme eller per dygn och i så god tid som möjligt om du vill vara säker på att ha den till ditt förfogande. Bokning görs via internet eller per telefon genom någon av de medlemmar som har fast anslutning till internet. Våra bilar står parkerade centralt i Masthugget. Nycklarna förvaras garaget i nyckelskåp som alla medlemmar har tillgång till. I varje bil finns en körjournal där man antecknar tid och körsträcka. En gång i månaden skickar vi en faktura. Varje medlem får ett personligt bensinkort hos Circle K och Shell. Bilkooperativet faktureras för inköpen och medlemmarna behöver därför inte ligga ute med pengar.

Vem får köra bilarna?⇑ upp 

Endast den som är medlem i kooperativet får boka och köra bilarna. Någon annan får köra om en medlem finns med i bilen.

Vad händer om man krockar?⇑ upp 

Våra bilar är helförsäkrade och har även "hyrbilsförsäkring". Om en bil blir stående på verkstad betalar försäkringsbolaget större delen kostnaden för en inhyrd bil. Vid behov av hjälp, bärgning och hyrbil ringer man det assistansnummer som finns i handlingarna i respektive bil. Försäkringsbolaget ordnar bärgare och anvisar närmaste lämpliga biluthyrningsfirma. Observera att försäkringen inte gäller om man själv ordnar hyrbil.

Vid en eventuell skada står kooperativet för halva självrisken och den vållande medlemmen för andra hälften. Samma system gäller för mindre skador där försäkringen inte används. (Delad kostnad gäller givetvis under förutsättning att bilen använts enligt gällande lagar och bestämmelser.)

Vad kostar det att vara med?⇑ upp 

Varje medlem betalar en insats på 4.500 kr. Är ni flera i familjen som vill kunna utnyttja bilen självständigt betalar första medlemmen 4.500 kr och övriga 1.500 kr per person. Insatsen betalas tillbaka till den som vill lämna kooperativet men detta kan ske först efter 12 månaders medlemskap och efter en ordinarie föreningsstämma. Har kooperativet gått med förlust, kan återbetalningen komma att reduceras, om det gått med vinst kan återbäring betalas ut.

Vi har en årsavgift på 2.400 kr som tas ut för att täcka våra fasta kostnader oavsett om bilarna körs eller inte. Årsavgiften brukar vi ta ut med 200 kr per månad.

Köravgifter tas ut per kilometer och per bokad halvtimma. Bensin ingår i priserna.

Trängselskatten ingår inte i kooperativets priser utan debiteras därutöver med exakt den trängselskatt som hör ihop med din bokning.

Varför finns det en årssavgift?⇑ upp 

Alla kostnader måste naturligtvis täckas. Frågan är hur de ska fördelas. Vi anser det rimligt att varje medlem betalar för själva tillgången till bil genom att, oavsett körning, bidra till de fasta kostnaderna (parkering, besiktning, skatt och försäkring). Dessa kostnader har ju varje bilägare även om bilen står stilla. I gengäld kan vi hålla milavgiften 3-4 kr lägre än vad som annars skulle vara fallet.

Årsavgiften 2.400 kr brukar vi ta ut med 200 kr per månad.

Varför får man ingen rabatt för långa körningar?⇑ upp 

Med ett rabattsystem frestas vi lätt att boka bilen för längre tid än nödvändigt bara för att komma i åtnjutande av rabatten. Därigenom minskas tillgängligheten. Rabattsystem leder också till gränsdragningsproblem och komplicerar faktureringen.

Vi har alltså valt enklast möjliga avgiftssystem utan bokningsavgift och utan rabatter men med lägsta möjliga pris för alla körningar. Dessutom lämnar vi efter årsstämman återbäring på eventuellt överskott.

Vilka arbetsinsatser förväntas av mig?⇑ upp 

Du förväntas naturligtvis delta i kooperativets stämmor. Genom att själva utföra så mycket arbete som möjligt håller vi kostnaderna nere. Du kommer därför att väljas in i någon arbetsgrupp som du själv anser passa dig. Bilvårdsgrupperna ser till att bilarna görs rena varje månad samt att de lämnas till service och besiktning. Räkningsgruppen tar hand om körjournaler och fakturering. Några medlemmar har hand om webbplatsen och bokningssystemet. Den som har ett styrelseuppdrag behöver inte delta i någon arbetsgrupp. Man får räkna med att lägga 1-5 timmar per månad beroende på uppgift.

Hur länge har kooperativet funnits?⇑ upp 

Kooperativet bildades i november 1998 och vi skaffade vår första bil i maj -99.

Vem bestämmer i kooperativet?⇑ upp 

Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Den ordinarie stämman hålls en gång om året och vid behov hålls extra stämmor för viktiga beslut. Alla medlemmar kallas till stämmorna. Däremellan bestämmer styrelsen och det löpande arbetet sköts av de olika arbetsgrupperna.

Stadgarna i PDF-format

Hur blir man medlem?⇑ upp 

Vill du bli medlem skriv till så hör vi av oss. Lämna gärna ditt telefonnummer.

Har vi utrymme för fler medlemmar så kommer du att bli inbjuden till ett styrelsemöte för att styrelsen ska kunna konstatera att du är beredd att följa de kooperativa principer som finns i föreningen, samt att du får visa ditt körkort.

Bestämmer styrelsen att anta dig som medlem så tecknas ett skriftlig avtal. Du får sedan betala in minst 2.000 kr av insatsen. När det är gjort så kan du kvittera ut nycklar, taggar och bensinkort. Du behöver också inloggningsuppgifter till webbplatsen och bokningssystemet. Därefter kan du boka bil och köra.

På webbplatsens medlemsdel finns omfattande information om det mesta som rör kooperativet. Ny viktig information skickas med e-post eller brev.

Bilar

Kia snövit Ceed

Kia Ceed SW 1.0 T-GDI Advance 2020

DWZ54W 2020

Kia silver Ceed

Kia Ceed 2020

BGK24G 2020

Kia blå Ceed

Kia Ceed 2020

JXW39N 2020 Djurfri

Kia vit Ceed SW

Kia Nya Ceed SW 1,4 T-GDi Advance 2018

XNJ544 2018 Djurfri Dragkrok (max 1410 kg)

Hyundai i30 Ki 1.4

Hyundai i30 Ki 1.4 2017

PKX215 2017

Kia grå cee'd SW

Kia cee'd SW 1,6 GDI spec 2016

RBB998 2016 Dragkrok (max 1400 kg)

Samtliga bilar är bensindrivna.